Հավաստագրման ի՞նչ տեսակներ կան։

Համապատասխանության հավաստագրումը արտադրանքի որակն ու անվտանգությունը հաստատող փաստաթուղթ է։ Հավաստագրումը լինում է երկու տեսակի՝ կամավոր և պարտադիր։

Պարտադիր համապատասխանության հավաստագրում

Գործընթաց է, որով հաստատվում է թողարկվող ապրանքի համապատասխանությունը ԳՕՍՏ-ով և Մաքսային Միության շրջանակներում ընդունված տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված անվտանգության նորմերին։

Պարտադիր համապատասխանության հավաստագիր պահանջող ապրանքների ցուցակը.

Կամավոր հավաստագրում

Յուրաքանչյուր ձեռնարկատեր իրավունք ունի ձևակերպել կամավոր հավաստագիր իր սարքավորման վերաբերյալ։ Կամավոր հավաստագրի առկայությունը արտադրողին թույլ կտա անցկացնել արտադրանքի ավելի խորը փորձարկումներ և ամբողջությամբ վստահ լինել արտադրվող ապրանքի անվտանգության մեջ։

Ցանկանո՞ւմ եք հավաստագրել Ձեր ապրանքը։ Թողեք հայտ, մենք կապ կհաստատենք Ձեզ հետ։

Թողնել հայտ
Ի՞նչ է համապատասխանության հայտարարագիրը

Համագործակցության հայտարարագիրը փաստաթուղթ է, որի օգնությամբ արտադրողը, վաճառողը կամ կատարողը հաստատում է արտադրանքի որակը և համապատասխանությունը մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին։ Հայտարարագրի գործողության ժամկետը սահմանվում է ապրանքն արտադրողի, վաճառողի կամ կատարողի կողմից՝ ելնելով դրա թողարկման, կոնկրետ ծառայությունների նախատեսվող ժամկետից կամ իրացման ժամկետից։ Համապատասխանության հավաստագիրը կարող է ընդունվել կոնկրետ արտադրանքի կամ միասեռ արտադրանքի խմբի վերաբերյալ, որի նկատմամբ սահմանված են հաստատման ենթակա միասնական պահանջներ։

Թողնել հայտ
Համապատասխանության

- գրանցման և հիմնադիր փաստաթղթեր՝ ՀՎՀՀ, ՀՊԳՀ, քաղվածք ԻԱՊՄԳ/ԱՁՊՄԳ, վավերապայմանների քարտ,
- սարքավորման անձնագիր,
- շահագործման և կոնստրուկտորական փաստաթղթեր, եթե արտադրատեսակը սերիական է,
- սարքավորման աշխատանքային բեռնվածության և ծածկույթի հաշվարկները պարունակող փաստաթուղթ,
- նախկինում ձևակերպված հավաստագրեր և հայտարարագրեր,
- մատակարարման պայմանագիր,
- սարքավորման սկզբանական փորձարկման մասին փաստաթուղթ։

Ուղարկել

Ծառայությունների արժեքը պարզելու կամ արտադրանքի հավաստագրման կամ հայտարարագրման հայտ թողնելու համար խնդրում ենք լրացնել ձևաթուղթը: