Gain ընկերությունն առաջարկում է հավաստագրման հավատարմագրված մարմնի և փորձարկման լաբորատորիայի ծառայություններ։

Մենք զբաղվում են ապրանքների հավաստագրմամբ, սարքավորումների տեխնիկական զննությամբ և դիագնոստիկայով։ Օգնում ենք արտադրողներին անցնել հավաստագրում և ստանալ համապատասխանության հայտարարագիր, ինչպես նաև անցկացնել լաբորատոր փորձարկումներ։

Փորձագետների ձեռնհասության, գիտելիքների և փորձի բարձր մակարդակը թույլ է տալիս կատարել ցանկացած բարդության ծառայություններ։ Մենք երաշխավորում ենք որակյալ արդյունք ամենակարճ ժամկետում։

ԻՆՉՈ՞Ւ ԵՆ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐՆ ԸՆՏՐՈՒՄ ՄԵԶ
Արհեստավարժություն

մոտեցում ցանկացած նախագծին։ Անձնակազմի բարձր որակավորում։

Ծառայությունների որակ

Բարձր արհեստավարժությունը և աշխատանքի հաջող փորձը երաշխավորում են մատուցվող ծառայությունների որակը։

Փորձարկման լաբորատորիաներ

Առաջարկում ենք ամենաժամանակակից սարքավորումներով հագեցած փորձարարական լաբորատորիայի ծառայություններ։

Ակտուալ մեթոդներ

Օգտագործում ենք ժամանակակից մեթոդներ սարքավորումների հավաստագրման և փորձարկումների, անձնակազմի ուսուցման համար։

Մենք հավաստագրում ենք՝

Սարքավորումներ և ծածկույթներ մանկական խաղահրապարակների համար։

«Մանկական խաղահրապարակների համար սարքավորումների անվտանգության մասին» ԵԱՏՄ ՏԿ 042/2017 թիվ 3 տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հաստատող հավաստագրում։

Ուղարկել
Ատրակցիոններ

«Ատրակցիոնների անվտանգության մասին» ԵԱՏՄ 038/2016 տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հաստատող հավաստագրում։

Ուղարկել
Փորձարկման լաբորատորիա
Ուղարկել
Չքայքայվող հսկողության լաբորատորիա
Ուղարկել
Էլեկտրաչափիչ լաբորատորիա
Ուղարկել