Մենք օգնում ենք արտադրողներին վստահ լինեն թողարկվող ապրանքի որակի և անվտանգության մեջ։

Gain-ը կատարում է ամբողջական համալիր աշխատանքներ որակի համապատասխանության հաստատման համար՝ «Ատրակցիոնների անվտանգության մասին» (ԵԱՏՄ ՏԿ 038/2016)

և «Մանկական խաղահրապարակների համար սարքավորումների անվտանգության մասին» (ԵԱՏՄ ՏԿ 042/2017) տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխան։

Թողնել on-line հայտ
Մենք պատասխանատվություն ենք կրում տրամադրված յուրաքանչյուր համապատասխանության հավաստագրի համար։

Կենտրոնը ստուգում է ատրակցիոնների համապատասխանությունը «Ատրակցիոնների անվտանգության մասին» (ԵԱՏՄ ՏԿ 038/2016) և «Մանկական խաղահրապարակների համար սարքավորումների անվտանգության մասին» (ԵԱՏՄ ՏԿ 042/2017) տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին, նաև հաստատում է դրանց որակը։

Ի՞նչ ենք մենք հավաստագրում.

- Մեքենայացված ատրակցիոններ՝ առաջ ընթացող, պտտվող և բարդ շարժմամբ,
- Ավտոդրոմներ և քարտինգներ,
- Փչովի ատրակցիոններ,
- Ոչ մեքենայացված ատրակցիոններ (այդ թվում՝ ջրային)
- Երեխաների ատրակցիոններ,
- Մանկական խաղահրապարակների համար սարքավորումներ՝ բլուրներ, ճոճանակներ, ճոճաթոռներ, ճոպանուղիներ,
- Մանկական խաղահրապարակների համար հարվածամեղմիչ ծածկեր,
- Մանկական խաղային համալիրներ։