Լաբորատոր փորձարկումներ արտադրանքի որակը հաստատելու, հավաստագիր կամ համապատասխանության հայտարարագիր ստանալու համար

Թողնել on-line հայտ
Փորձարկման լաբորատորիա

- Արտադրանքի փորձարկումներ հավաստագրման, հայտարարագրման համար,
- Ատրակցիոնների տեխնիկական զննություն,
- Մանկական հրապարակների սարքավորումների և ծածկույթների փորձարկումներ,
- Դիագնոստիկա և չքայքայող հսկողություն,
- Էլեկտրական անվտանգության փորձարկումներ։

Չքայքայվող հսկողության լաբորատորիա

- Տեխնիկական սարքերի ակնադիտական չափիչ հսկողության անցկացում,
- Հաստության ուլտրաձայնային չափում,
- Եռակցման միացումների ուլտրաձայնային հսկողություն,
- Հսկողություն ներթափանցող նյութերով,
- Չափումների արձանագրություններ, տեխնիկական հաշվետվություններ։

Էլեկտրաչափիչ լաբորատորիա

- Ուժային մալուխային գծերի փորձարկումներ,
- Լարերի միացման հսկողություն,
- Էլեկտրական սարքավորման մեխանիկական մասի զննություն, ստուգում և այլ փորձարկումներ՝ շահագործման և վերանորոգման հրահանգների համաձայն,
- Երկրորդական սարքավորումների ստուգում և կարգաբերում։

Որակավորված անձնակազմը, ժամանակակից սարքավորումները, բարձրորակ չափման միջոցները և հետազոտման նորարար մեթոդները լաբորատորիայի ծառայությունների որակի երաշխիքն են։ Մենք չենք աշխատում սեղմ ժամկետներում, մենք աշխատում ենք որակի համար։ Փորձարկումների կատարման ժամկետները՝ 5-40 աշխատանքային օր՝ կախված փորձարկումների տեսակից և օբյեկտից։

Թողնել on-line հայտ
Ինչպես դիմել
1

Ուղարկել լրացված հայտը փոստին։

2

Ձևակերպել հայտ կայքում կամ ներբեռնել պատրաստի ձևը։

3

Հայտի քննարկման ժամկետը՝ 5 աշխատանքային օր, այնուհետև կնքվում է պայմանագիր և ներկայացվում է հաշիվ վճարման համար։

Թողնել on-line հայտ