Թույլատրող
փաստաթղթեր

Մատուցում ենք ծառայություններ հավաստագրման, սարքավորումների տեխնիկական զննության և դիագնոստիկայի ոլորտում, երաշխիքով և սեղմ ժամկետներում։

Ուղարկել
Խաղային և սպորտային սարքավորումներ

Մենք նախագծում, առաքում, տեղադրում և սպասարկում ենք մանկական խաղահրապարակներ, Workout սպորտային հրապարակներ, ատրակցիոններ և ակվապարկեր։

Ուղարկել
Խորհրդատվական ուղեկցում

Նախատեսո՞ւմ եք բացել ակվապարկ կամ ատրակցիոնների պարկ։ Կկազմենք բիզնես-նախագիծ, կպատրաստենք անհրաժեշտ փաստաթղթերը, կկազմակերպենք իրավաբանական աջակցություն։

Ուղարկել
առցանց ուսուցում

Անցկացնում ենք զվարճանքների ինդուստրիայի անձնակազմի on-line ուսուցում և ատեստավորում։ Որակավորման բարձրացման և արհեստավարժ վերապատրաստման ավելի քանի 100 ծրագիր։

Ուղարկել
ԻՆՉՈ՞Ւ ԵՆ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐՆ ԸՆՏՐՈՒՄ ՄԵԶ
Արհեստավարժություն

Արհեստավարժություն, փորձագիտական մոտեցում յուրաքանչյուր նախագծին։ Անձնակազմի բարձր որակավորում։

Սեղմ ժամկետներ

Մենք կարող ենք իրագործել ցանկացած բարդության նախագիծ՝ պահպանելով ժամկետները և պայմանավորվածությունները։

Ճկուն գներ

Մեր ապրանքների և ծառայությունների գները կախված են պատվերի ծավալից և վճարման ձևից։ Մշտական հաճախորդների համար գործում է զեղչերի համակարգ։

Անհատական մոտեցում

Մեր ընկերության հաջողության հիմքը կողմնորոշվածութունն է դեպի պատվիրատուի պահանջմունքները։ Կիրագործենք ցանկացած մասշտաբի նախագծեր։

Որակ

Ծառայությունների որակն արտացոլում է օրենսդրության ակտուալ հարցերը, ժամանակակից միտումները, կոնստրուկտիվ և տեխնոլոգիական նորույթները։

Ակտուալ մեթոդներ

Օգտագործում ենք ժամանակակից մեթոդներ հավաստագրման և սարքավորումների փորձարկման, անձնակազմի ուսուցման համար։ Առաջարկում ենք նորագույն կառուցողական լուծումներ։

ՊԱՀԸ ԲԱՑ ՄԻ՛ ԹՈՂԵՔ
Հատուկ առաջարկներ